FEIF

Elmia Icelandic Power Show - 27-29 okt 2017

Tillbaka

Individual marks

 

080 Caspar Hegardt - Club: Islandshästföreningen Gandur
Oddi från Skeppargården [SE2008108671] - Hingst -

F: Ægir från Skeppargården   M: Oddrún från Viarpshult
-FF:  -MF:
-FM:  -MM:

Uppfödare:
Ägare:


F1 - Femgång
  Uttagning   7,5 - 7,6 - 7,6 - 7,4 - 7,6 = 7,57   Totalt: 7,57
F1 - Femgång - A-final
  Tölt, Slow to Medium   8,5 - 9,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,50   Totalt: 8,05
  Trot, Slow to Medium   6,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 6,83  
  Walk, Medium Speed   9,0 - 9,0 - 9,0 - 8,5 - 8,0 = 8,83  
  Canter, Slow to Medi   8,0 - 8,5 - 8,5 - 9,0 - 9,0 = 8,67  
  Pass   7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,50